СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРИЯ ЗАВИНАГИ”

Сдружение „България завинаги” е неправителствена организация, регистрирана съгласно изискванията на българското законодателство по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в обществена полза. Сдружението е регистрирано и в Министерството на културата на Република България по Закона за меценатството. 

От средата на 2006 г., използвайки организационния и научен капацитет на своите членове и съмишленици, Сдружението е активен участник като консултант и изпълнител в разработването и реализацията на проекти по програми на ЕС.  

 


 

Основната мисия на Сдружението е насочена към създаване условия за представяне на българската култура у нас и в чужбина чрез:

 • Опазване и съхранение на културното и природно богатство и съхраняване на неговата автентичност;
   
 • Експониране и социализация на културно историческото наследство и природно богатство в България;
   
 • Популяризиране у нас и в чужбина културно-историческото и природно наследство, запазвайки автентичността и самобитността му;
   
 • Представяне на културното и природно наследство на туристическия пазар;
   
 • Стимулиране на младите творци, създавайки условия за тяхната творческа изява и творчески обем;

 

Учредители на сдружението са видни български интелектуалци, учени и общественици.